بانکداری عراق

دومان سهند درباره بانکداری عراق نوشت

عراق یکی از کشورهایی است که سالیان زیادی تحت سیطره دیکتاتوری و تحت یک نظام الگیراشی مالی بوده است .

صدام و خانواده او نظام پولی و بانکی این کشور را برای مقاصد خود تحت اختیار داشتند و نتیجه آن با وجود ثروت بی‌حد و حصر منابع نفتی ، بانکداری عقیم آن کشور است .

این موضوع نشان می‌دهد بانکداری تحت اختیار بدون نظارت ، نتیجه‌اش چه می‌شود. چند بانک مطرح این کشور عبارتند از:

بانک رافدین

840 نفر پرسنل و حدود 170 شعبه دارد . این بانک 45 درصد دارایی‌های بانکی عراق را مدیریت می‌کند.

بانک تجارت عراق

90 نفر پرسنل با 25 شعبه در سال 2003 تاسیس شده است .

بانک بغداد

640 نفر پرسنل با 36 شعبه و بیشترین فعالیتش در حوزه سرمایه‌گذاری است.

بانک راشید

162 شعبه دارد و هفت هزار پرسنل و دومین بانک بزرگ عراق است ، در سال 1998 تاسیس شد و در سال 2001 دو میلیارد دینار دارایی داشته است .

 

ظاهراً با وجود حضور آمریکا و سقوط صدام هم بانکداری این کشور بهبود نیافته است .

بانکداری عراق