رهبران سرمایه گذاری جهان چگونه هستند؟

رهبری انجام درست کارها نیست، انجام کار درست است. وقتی به صورت فردی سرمایه گذاری می کنید، مسئولیت کارهای تان با خودتان است ولی هنگامی که به عنوان مدیر با رهبر یک صندوق سرمایه گذاری سکان را به دست می گیرید، صدها یا حتی هزاران نفر شما را به عنوان رهبر انتخاب کرده اند و پول شان را به امید سود به شما سپرده اند. بنابراین شما مسئولیت خطیری دارید و باید با غلبه بر استرس، خصوصیات یک رهبر دنیای مالی را یدک بکشید. اما رهبران سرمایه گذاری جهان چگونه اند؟

  1. مدیران موفق شرکت های سرمایه گذاری، ارزش پول را به خوبی درک می کنند و معتقدند؛ پول پول می آورد. بنابراین احمقانه هدایت سرمایه نمی کنند.
  2. آنها اهداف بزرگ دارند و این موضوع را به کارمندان و سرمایه گذاران شان منتقل می کنند.
  3. آنها از روند بازارهای مالی کاملا آگاهی دارند ولی روش خود را برای ورود به یک حوزه دنبال می کنند.
  4. رهبران سرمایه گذاری، همیشه چند پله از سرمایه گذاران معمولی جلوتر هستند و الهام بخش مردم عادی می باشند.
  5. آنها یاد گرفته اند حتی در هنگام شکست در سرمایه گذاری، نگرانی مردم را جوابگو باشند و استرس آنها را کنترل کنند.
  6. آنها به حوزه ها و پروژه هایی که در آن سرمایه گذاری میکنند، ایمان دارند و می توانند بقیه را هم در این موضوع همراه خود کنند
  7. آنها به خوبی می دانند که کی می باید وارد یک سرمایه گذاری شوند و چگونه به موقع از آن خارج شوند.
  8. آنها به اخلاقيات (صداقت و قانون )، پایبندی قابل توجهی دارند و به خاطر سود بیشتر، خود و سرمایه گذاران شان را دچار مشکل نمی کنند.
  9. آنها همیشه در دسترس و پاسخگوی سرمایه گذارانشان هستند .
  10. در موقع لزوم، بابت سرمایه گذاری اشتباه عذرخواهی کرده و رویه اصلاح را در پیش می گیرند.

 

پیشنهاد می کنیم این مقاله را نیز بخوانید: انگلستان بهشت جذب سرمایه برای ایده های کارآفرینان

آخرین مطالب
وب سایت تخصصی بانکداری هوش مصنوعی دومان سهند

دومان سهند بانکداری بدون شعبه های فیزیکی و جایگزینی هوش مصنوعی به جای انسان را بانکداری هوشمند می نامد و معتقد است تا سال ۲۰۵۰ ، بانکداری هوشمند می شود . دومان سهند در تلاش است در مورد بانکداری هوشمند و انحصار شکنی مافیای ...